Våra API:er

GDP API Version 1.0

API:et delar öppna data om Utlysningar, Ansökningar och Finansierade Aktiviteter enligt en första version av en datastandard som är gemensam för Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Standarden består av en informationsmodell med där i ingående definierade begrepp och togs fram som ett resultat av ett regeringsuppdrag att tillgängliggöra jämförbara data från finansiärernas administrativa system. 

Kort beskrivning av informationsmodellen

Utlysningar, ansökningar och finansierade aktiviteter är tre gemensamma grundelement i myndigheternas finansieringsprocesser. De generiska begreppen ”finansiering” och ”finansierad aktivitet” tillämpas i standarden för att täcka in både det som kallas ”bidrag” och ”stöd” samt för att ge datakonsumenten en så uttömmande bild som möjligt av de aktiviteter som myndigheterna finansierar och har finansierat genom att ha utlysningar.

Vinnovas implementering av datamodellen.

Utlysningar i modellen motsvarar ansökningsomgångar som finns på Vinnovas externa webbsida och i vilka sökanden kan söka finansiering.

KategoriseringFinansiär i modellen utgörs av de 16 kategorier som Vinnova omber sökande att klassificera sina ansökningar med.

Vinnova delar data för nästan alla delar av informationsmodellen, men i dagsläget finns inte följande data tillgängliga för delning:

  • Nyckelord

  • Stödformer och bidragsformer

  • Publiceringsplats (URL till beskrivning av utlysning som finns på Vinnovas externa webb). Den ska snart vara tillgänglig i modellen.

Hur använder man GDP API

GDP API innehåller olika endpoints som delar öppna data om ansökningar, utlysningar och finansierade aktiviteter. Man kan anropa GDP API på flera olika sätt genom att ange ett diarenummer eller filtrera fram en lista av dataelement baserat på ett antal parametrar.

För att kunna använda vårt GDP API behöver du skapa ett konto för att sedan få nyckel. Detta gör du under "logga in" i portalen.

Vid frågor eller problem, kontakta helpdesk@vinnova.se